ЗАЩО ЧЕТИРИЛИСТНАТА ДЕТЕЛИНА ТРЯБВА ДА НОСИ ЩАСТИЕ?


Според стара легенда Ева взела със себе си четирилистна детелина, когато била изгонена от рая. Оттогава всеки, който намери детелина с четири листа, държи в ръцете си малко късче от рая. Такъв човек има, разбира се, щастие.

Преди повече от две хиляди години в Ирландия съществувала каста на свещениците, наречени друиди. Те би едновременно съдии, учители, ясновидци и лечители. За тях детелината била свещена. Четирилистната детелина образувала кръст, а друидите считали кръста за щастлив знак. Кастата на тези свещеници имала силно влияние сред народа и затова е понятно, че оттогава детелината с четири листа се счита за носеща щастие.

За селяните детелината е много полезно растение, което е не само храна на животните, но и обогатява почвата. На полето е много трудно да се намери растение, което вместо обичайните три листа е развило четири. Човек трябва да има щастие, за да го намери.

1 коментар: